නුඹයි මගේ පුතා සමත්.......

25 May, 2011

ලක්වැසියන් කෙරෙහි නැමී
අරහත් මහ මිහිදු හිමි
පෙව්වෙ උතුම් සදහම් මී
පුත නුඹටත් පොවමි එමී

ජාතිය රන් විමනක් වේ

ආගම මිණි පහනක් වේ
එය රැකගන්නට මෙලොවේ
සමත් වෙ‍තොත් පුත නුඹ වේ


මෙබඳු උතුම් ලංකාවේ

දසතින් දුසිරිත් බෝවේ
මේ ගැන වැඩ කොලොත් ලොවේ
නුඹෙත් මගෙත් නම කියැවේ

ඉටු කොට කළ යුතු යුතුකම්

ලැබුණත් ලෝකෙන් ගැරහුම්
ඉවසන්නට පුලුවන් නම්‍‍
නුඹයි මගේ පුතා උතුම්

තමන් ලැබූ දිවි පෙවෙතේ

කොටසක් රට සමය වෙතේ
පුද නොකොලොත් නුඹෙන් පුතේ
මෙලොවට කිසි පලක් නැතේ

මේ ගැන වැඩ කොට ඉමහත්

ලැබෙන දුකක් හිරිහැරයක්
නිවනට සරිකොට සිතතොත්
නුඹයි මගේ පුතා සමත්

කාටත් හිමි පොදුදේ නම්

නැති බැරි හිඟ අවහිරකම්
මේ දේ මැඩගෙන දස්කම්
පෑම තමයි සුරුවිරු කම්

උස් තැන් දැක හැකිලෙන්නේ

මිටි තැන් දැක පුප්පන්නේ
නිවටුන් බව සිත මින්නේ
මගේ පුතා ලොකු වෙන්නේ

පද රචනය -  S. මහින්ද හිමි
ගායනය - සුනිල් එදිරිසිංහ
Listen on line here...


Download the song........
Can not see Sinhala font.? Download Sinhala Uni code here...

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk