අම්බරුවෝ ..අපි කමතේ .. - මහගමසේකර

23 June, 2011අම්බරුවෝ - අපි කමතේ
කැරකි කැරකි යනවා
කවුද කෙනෙක් කෙවිට අරන්
අපි පස්සෙන් එනවා


රන්වන් බැත පෑගි පෑගි
නොපෙනී යට යනවා
රන්වන් බැත යටකරගෙන
මැඬුවන් මතු වෙනවා


අම්බරුවෝ කැරකි කැරකි
කමත වටේ යනවා
රෑ තිස්සේ එලිවෙන කල්
වට රවුමේ යනවා…


- සක්වාළිහිණි, පිට 08 (මහගමසේකර)

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

1 comments:

Anonymous said...

මේ සරල පද කීපයෙන් අපේ සමාජ කේදවාචක් මහගම සේකරයන් අපූරුවට විවරණය කරනවා. බොහෝ තැන් වල මෙම සමාජ අසාධාරණය පවතිනවා.
වැඩකරන්නේ එක පිරිසක්. එකෙන් ප්‍රතිලාබ ලබන්නේ මෙලෝ රහක් නැති පුබ්බඩයෝ ටිකක්. ප්‍රශ්නය කියන්නේ මේ යථාර්තය වැඩ කරන පිරිසටම නොතෙරීමය්.
මොකද ඒ ගොල්ලෝ තමන්ගේ වැඩටම හිත යොමුකරන ඉන්න නිසා මෙව්වා ගැන හිතන්න සමහර වෙලාවට වෙලාවකුත් නැතිව ඇති.

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk