කොලොම් තොටින් නැවු නැග්ගා...

03 June, 2011

කොලොම් තොටින් නැවු නැග්ගා
අපේ රටේ මනුස්සකම
කොලොම් තොටට ගොඩ බැස්සේ
අමන කමයි ඒ වෙනුවට 


බෝනික්කන් ඇස් නටවන
ලස්සන හුරු බුහුටි කමට
නැවෙන් ඇවිත් කොලොම් තොටට
ගොඩ බැස්සා අපූරුවට


අපේ ඇත්තෝ බෝනික්කන්
මිලදී ගෙන කාසි වලට
කිරිදරු පැටවුන්ගෙන් නැව
පුරවන්නේ ඒ වෙනුවට

මවු තුරුලේ පිපෙන මලට
ලන්සු තියන නොමිනිසුන්ය
දුප්පතුනගේ මල් නෙලමින්
ඉසුරු සොයන බැතිමතුන්ය

කිරි දරුවන් විතරක් නොව
මාරු වෙලා කාසි වලට
කොලොම් තොටින් නැවු නැග්ගේ
අපේ රටේ මනුස්සකම
  
ගායනය - ප්‍රදීපා ධර්මදාස


Listen on line here...


Download the song........
Can not see Sinhala font.? Download Sinhala Uni code here...

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk