සිංහලයිනි නැගිටිවු නැවතත්...

25 March, 2012සුපිපුණු සුන්දර නිර්මල සියපත වන්ලෙස පිවිතුරු සිංහලයා
ඉපදුන දින සිට මියයන දින තෙක් රට වෙත දිවි දුන් තුන් හෙළයා
වැජඹුන පෙර දින ලොවටම ඉහලින් තෙදවත් ඇත් කුල පින්බරයා
වනසනු කීම අද අප දිනු උරුමය වත්මන් කළු සුදු සිංහලයා

රුපුසෙන් එදිරිව එයි කවදත්
උහුලනු නොහැකිව දැය තෙදවත්
පෙරලෙස දෑතට ගෙන අසිපත්
සින්හලයනි නැගිටිව් නැවතත්

ගත තුල දිවයන කකියන ලේ ඇති ගැමුණු පරපුරේ සිංහලයා
සිත් තුල නලියන දෑ බැති සිතුවිලි ඇමිණු හී සර ගත් හෙළයා
සිහ නද පතුරා මහ මෙර සොලවා අනන්ත සත් සමුදුරු කළඹා
රුපුසෙන් සක්වල එපිට හෙලූ පෙර පිට කොඳු නොබිදුනු සිංහලයා

සිංහල උරුමය පාවා දී හෙළ අබිමන් වනසාලන නරයා
පරගැති දෙටුගති මිස සිත එඩි නැති මිසදිටු ලේ ඇති නව හෙළයා
දෙවියනි කළු සුදු සිහලුන් වනසනු නුබ ගැබ වැහි නැති හෙන පතුරා
දියසෙන් කුමරුන් එන තුරු වැලපෙති විකුමැති පින් ඇති සිංහලයා

පෙර විරුවන් දිවි දී රැකගත්
සිංහලයට ඇති එකම බිමත්
අහිමිව යන තුරු කල් මැරුවොත්
සාපවේවි තොප බිව් කිරටත්
රුපුසෙන් එදිරිව එය් කවදත්
උහුලනු නොහැකිව දැය තෙදවත්
පෙරලෙස දෑතට ගෙන අසිපත්
සින්හලයනි නැගිටිව් නැවතත්

වීර ලෙයින් කකියන හදවත්...
ගැමුණු කුලේ උපදුනු පිංවත්...
රුපුසෙන් පරදා ලොව ජය ගත්...
සිංහලයිනි නැගිටිවු නැවතත්...

Band- Agasti
Singers - Isuru, Hasitha
Music Composer - Ashan Pushpakumara perera
Lyrics - Thilina Priyalal Koggalage

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk