මගේ දේශය මගේ ජාතිය

10 July, 2012

මගේ දේශය මගේ ජාතිය මගේ ආගම
මට ලබාදුන් ත්‍යාගයයි
චණ්ඩ මාරුතයේ නොසෙල්වෙන
චින්තනය නිවහල්...

නිවටයින්ගේ දෙපා අභියස
බියෙන් හැකිලී නැමී යා නම්

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk