අනේ බොල කූඹින්නේ...(නූතන පද වැල)

14 February, 2013

අනේ බොල කූඹින්නේ...
තොපටත් රජෙක් ඇත්තේ...
අපටත් රජෙක් ඇත්තේ.....

තොපේ දුක තොප රජුට පෙනෙන්නේ...
අපේ දුක අප රජු නොම දන්නේ...
දුකපත් අය හට දුක වැඩි වන්නේ...
සැමවිට දුදනන් මෙහි රජයන්නේ....


කට මැත දොඩවන අති පඩි ඇමතින්..
මත් කුඩු විකුණන ඔල මොල නිවටුන්..
කප්පම් ගන්නා මහ තුප්පහියන්...
රජු වට කරගෙන නටයි නාඩගන්...

- උපුටා ගැනිමකි
http://www.sinhalaya.com/nimnaya/index.php?topic=9909.5%3Bwap2

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

1 comments:

අපේ රටේ චන්ද දායක සාමන්ය ජනයාද ඒ තරම් හොඳ පිරිසක් නෙවෙයි.

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk