කැසිනෝ සූදුවෙන් ආසියාවේ ආශ්චර්ය ගොඩනැගීම ගැන සිතන්න යමක්

19 October, 2013

(1) කැසිනෝ සූදුවේ යෙදෙන්නෙකුට වැඩි සම්භාවිතාවක් ඇත්තේ?
      (a) පරදින්නටයි 
      (b) දිනන්නටයි 


(2) ශ්‍රී ලංකාව තුල කැසිනෝ සූදුවේ යෙදෙන බහුතරය?
      (a) ශ්‍රී ලාංකිකයන් ය
      (b) විදේශිකයන් ය


(3) රට වැසියන් සහ රජයක් මුදල් සෙවිය යුත්තේ සහ දියුණු විය යුත්තේ?
      (a) නිවැරදි මාර්ග වලින් (සම්මා ආජිව)
      (b) බල්ලෝ මරල හරි හොරකම් මැරකම් වංචා කරලා හරි ඕනෑම
විදියකින්

(4) සූදුවෙහි යෙදීමට මිනිසුන්ට අනුබල දීම බුදු දහමට සහ සිංහල සංස්කෘතියට?
      (a) විරුද්දයි 
      (b) එකයි 


(5) කැසිනෝ සූදුව සමග ඇතිවන උප සංස්කෘතිය නැබුරු වන්නේ?
      (a) දුරාචාරයටයි
      (b) සදාචාරයටයි 


(6) කැසිනෝ සූදුව සුලබ එයට ඇබ්බැහිවූවන් සුලබ සමාජය තුල?
      (a) හොරකම් දූෂණ සහ වංචා වැඩිපුර සිදු වේ 
      (b)
හොරකම් දූෂණ සහ වංචා අඩු වීමක් වේ

(7) ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කැසිනෝ ක්‍රීඩාවට ප්‍රසිද්ද රට?
      (a) ඇමරිකාව  
      (b)
චීනය       
      (c) ජපානය
      (d) වෙනත්   

(8) ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ණය බරක් සහිත සහ එය වසා ගැනීමට නිරන්තරයෙන් සෙසු රටවල් මිලිටරිමය වශයෙන් ආක්‍රමණය කරමින් හැසිරෙන රට?
      (a) ඇමරිකාව  
      (b)
චීනය  
      (c) ජපානය      
      (d) වෙනත්

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

1 comments:

LNKN.org said...

මමත් දවසක් online සූදුවකට සෙට් උනා
මුලින්ම 100ක් දාලා 1000ක් දිනුවා .
ඊළඟට 100ක් දාලා 1000ක් දිනුවා.
තුන් වෙනි පාර 100ක් දාල පැරදුනා
ඊට පස්සේ සල්ලි ටික අරන් මාරු උනා ...

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk