පරණ/අලුත් අවුරුද්ද ගැන මට හිතෙන හැටි

11 April, 2014

ජනවාරි මාසයේ අවුරුදු සැමරූ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අප්‍රේල් මාසේ ආයෙත් අවුරුදු සමරනවා. එකක් කියන්න ඕන අවුරුද්දට දෙපාරක් එකම විදියට අවුරුදු සමරනවනම් ඒක ගොන් පාර්ට් එකක් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි අපි වෙනස දැනගෙන ඒ ඒ අවුරුදු අවස්ථානුකූලව සමරන්න ඕන. 

ව්‍යාපාරික සහ වුර්තිය ජීවිතයේ අපි වසරක් ලෙස පටන් ගන්නේ ජනවාරි 01. විශ්ව ගම්මානයක බැදිලා ඉන්න අපිට ඒ යතාර්ථයෙන් පලා යන්න බැහ. එහෙම සැලකුවම ව්‍යාපාරික සහ වුර්තිය අර්ථයක් (මට) අප්‍රෙල් වල එන අවුරුද්දේදී නැහැ. (පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවියේ යෙදෙන ව්‍යාපාරිකයන්ටනම් ව්‍යාපාර සරු වීම කියන අර්ථයෙන් අප්‍රේල් අවුරුද්ද වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ව්‍යාපාරික කටයුතු සලසුන් කිරීමේදී ඔවුන් පවා අවුරුද්දක් ලෙස ගන්නේ ලෝකයේ බහුතරය අතර භාවිතාවන ජනවාරි-දෙසැම්බර් වසර.)

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk