චේ අවන් හල සහ කොමිනිස්ට් වාදය

12 November, 2015

කොලබ, කිරුලපන-පාමංකඩ මාර්ගයේ බොහොම සුපිරි අවන් හලක් තියෙනවා "Che By Relish (Cafe Che)" කියල.

චේ ගුවේරා කියන්නේ තමන් 'විශ්වාශ කල' දේශපාලනයක් බිහිකරන්න කියල මිනිස්සු දහස් ගණනින් මරා දමන්න නායකත්වය දුන්න කෙනෙක්. ඒක පැත්තකින් තියමු..... ඔහු ලේ හලමින් කැපවුණේ සුපිරි සමානාත්මතාවය නැත්නම් කොමිනිස්ට්වාදය වෙනුවෙන් කියනවනේ.......


ඒත් මේ චේ අවන්හල ඔහුව මාර්කට් කරන්නේ සුපිරි මිල ඇති භෝජන වෙනුවෙන්..... කෙනෙක්ට එහි භෝජන ගන්න ඇති අයිතිය ගැන මට කිසිම විවේචනයක් නැහැ..... ඒත් "චේ" අවන් හලට ආහාර ගන්න එන අයගේ මානසිකත්වය ගැන සහ ඔවුන් කොයිවගේ සමාජ පරිසරයක ජීවත්වෙන පිරිසක්ද කියලනම් සමීක්ෂණයක් කරන්න වටිනවා......

මේ ව්‍යාජ කොමිනිස්ට්වාදයේ thrill එක මවාපාල ගනුදෙනු කරුවන් අද්දන චේ අවං හලයි, බාහිර පෙනුම වචන සෙට් එකක් විකුණන ව්‍යාජ මාක්ස්වාදී දේශපාලු පඩන්ගුයි අතර මට නම් ලොකු වෙනසක් නැහැ.....
(ප.ලි. හැකි වඩාත් පහසු මිලට ඉතා පිරිසිදුව සහ ප්‍රනීතව ආහාර සපයන අවන්හල් කොලබ අවට පවතිනවා.... නමුත් ඒ එකකවත් "චේ අවන්හල" හෝ එවැනි පුවරුවක් මම දැක්කේ නැහැ....)

Ref: http://www.yamu.lk/place/cafe-che/

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk