පුරවැසියෝ රජයකින් බලාපොරෝතුවෙන දේ....

21 September, 2016

රජයකින් පුරවැසියෝ (හෙන්චයියෝ, සහ යැපෙන්නෝ නොවේ.) බලා පොරෝත්තුවෙන්නේ මෙච්චරයි....
1. රටේ ආරක්ෂාව (ත්‍රස්තවාදය සහ වෙනත් ආක්‍රමණවලින්) සැලසීම.
2. මුදල්/උද්දමනය පාලනය
3. රටේ නිතිය සහ යුක්තිය ක්‍රියාත්මක බව පුරවැසියන්ට හැගෙන්න ක්‍රියාත්මක වීම.
4. පුරවැසියන්ගේ මුලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී චන්ද ක්‍රමය ට කිසිම හේතුවකින් මැදිහත් නොවීම.

5. අවශ්‍ය අයට පහසුකම් සලසන අධ්‍යාපන, සෞක්‍ය, ළමා සහ වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් සහ සුබසාධන යාන්ත්‍රණයක් සැලසීම.
6.අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ව්‍යපෘති විනිවිද බාවයෙන් සහ තරගකාරීව ක්‍රමයකට සිදුකිරීම.
7. පුරවැසියන්ගේ සෞක්‍ය, පරිසරය සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සහ නීති සකසන එක සහ ඒවා බිද දමන ඕනෑම කෙනෙක් හෝ ව්‍යාපාරික ආයතනයකට විරුද්දව නීතිමය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
8. හැකිතරම් රජයේ සේවා තොරතුරු තාක්ෂනය මගින් ලබා දීම සහ අත්‍යවශ්‍ය නොවන කිසිම බදවගැනිමක් නොකිරීම.
9. රාජ්‍ය අංශයේ දුෂණය සහ අල්ලස සම්පූර්නයෙන් නැති කිරීමට දැඩි විනයක් ඇති කිරීම.
10. අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතාවයකට මිස කිසිම හේතුවකට අනවශ්‍ය ලෙස රජයේ සේවකයන් බදු මුදලින් හෝ අච්චුගසන මුදලින් නඩත්තු නොකිරීම.
11..ආණ්ඩුව අත්‍යවශ්‍ය නොවන කිසිම ව්‍යාපාරික හරි වෙනත් දෙයකට මැදිහත් නොවීම. (නිදහස් වෙළදපල ආර්ථිකයට පහසුකම සැලසීම.)
12. ඉහත කරුණු හැර අත්‍යවශ්‍යම හේතුවකදී මිස වැඩවසම් ක්‍රමයට අනුව පුරවැසියන් පාලනයට කිසිම මැදිහත් වීමක් නොකිරීම..
ඔය ටික නොකර.... මුල් ගල් තියන, ප්‍රසස්ති කියවගනිමින් උත්සව ගානේ කවි සින්දු බයිලා කිය කියා ඇවිදින...හෙන්චයියන් ව පිට්ටනිවල ගාල් කරන් බෙරිහන් දෙන... කාලකන්නින්ගෙන් අපිට ඇති වැඩක් නැහැ....

Bookmark and Share Related Posts with Thumbnails

0 comments:

 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk