සිරි ලංකාවේ ව්‍යාජ මිනිස්සු සහ වැඩවසම් සමාජය - අධ්‍යාපනය (1 කොටස)

03 May, 2017ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ලෝකේ අඩුම IQ තියෙන රටක්. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ලෝකේ වැඩියෙන්ම ආගමික භක්තිවාදී (විද්‍යාව, තර්කය වල් වැදුන) රටක් වීම. අපේ පාසල් පවා තාම ආගමික ව (කොටසක් පල්ලියෙන් තව කොටසක් පරම විඥ්ඥානාර්ථ සන්ස්කුරුතියෙන්) දැඩි පාලනයක් යටතේ කරුණු පොවන එක කරන්නේ... ඊලගට මේ සාම්ප්‍රදායික පාසල් වල මූලික අරමුණ විභාග පාස් කරවන එක... ඒ නිසයි ශිෂ්‍යත්වයේ ඉදල ළමයි සත්තු වගේ අමතර පන්ති බඩ ගාන්නේ..

Read more...
 
 
 

අද දෙරණ

lankadeepa.lk

defence.lk